Toen ik mijn dissertatie schreef, had ik een helper: mijn kater Alfi. Elke morgen zat hij precies op tijd na het ontbijt op mijn bureau en wachtte erop dat ik kwam. Nee, nu geen planten meer water geven, niet nog gauw even dit regelen of daarin snuffelen, nee: mijn kater herinnerde me er zwijgend aan dat het nu tijd voor lezen en schrijven was. Als ik dan aan mijn bureau zat, ging hij op een hoek liggen en sliep terwijl ik werkte.

Onze tekst stamt uit de Bijbelse wijsheidstraditie. Deze ging ervan uit dat de mens die naar de wijsheid luistert, in contact komt met de innerlijke orde van de schepping. In ons geval betekent dat: als we er de tijd voor nemen ons op één ding te concentreren en niet inhalig alles tegelijkertijd doen, dan komen we in harmonie met de schepping Gods. Ook zij heeft haar tijdelijke ritmes die in het scheppingsverhaal van de Bijbel een heel grote rol spelen. Soms lijkt het alsof de dieren dat veel dieper verinnerlijkt hebben dan wij.

Johannes Taschner

Share:
Reading time: 1 min

Omgeven door vele kleuren, bloemen en de ijle zindering van klankschalen. Op de achtergrond sijpelt helder water. Het ware leven wringt zich tussen de plooien van de tijd en druppelt in de ziel als in een gouden schaal. Er ontstaat volheid, vrede en geluk, geborgen achter gesloten ogen. En dan stopt ook het denken. Het nirwana is de open ruimte tussen de laatste gedachte en de volgende. Eventjes niets, volkomen stilte. De menselijke geest die dit alert meemaakt, ervaart zuiver bewustzijn, een glimp volkomenheid, een knipoog van God.

Share:
Reading time: 3 min

Naar Qoheleth 3:1-15

Men hoeft geen expert in Bijbelexegese te zijn om te beseffen dat het boek Prediker, Qoheleth in het Hebreeuws, getuigt van een ideeënwereld die anders is dan die in de geschriften dewelke de Hebreeuwse kerncanon, de Torah en de profeten, vormen. Het maakt dan ook deel uit van die periferie van de canon die geen specifieke benaming heeft gekregen (“de andere geschriften”) en waarvan de boeken (uitgezonderd de Psalmen) in wezen geen verband of enkel een vergezocht verband vertonen met wat de kern vormt van het geloof en de theologie van Israël: de gebeurtenissen in Exodus.

Share:
Reading time: 4 min

In deze rubriek maken we kennis met één van onze mensen ; predikanten, kerkelijkwerkers, pioniers, actieve gemeenteleden. En dan niet zomaar wat betreft hun werkzaamheden voor de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) maar de mens achter deze persoon. Wat inspireert hen, waar houden ze zich mee bezig en hoe combineren ze hun werkzaamheden met hun privéleven.

Als eerste hebben we een gesprek met Lianne de Oude, predikante in Hasselt maar ook echtgenote, moeder en sinds kort grootmoeder.

Share:
Reading time: 5 min
Page 1 of 212