Omgeven door vele kleuren, bloemen en de ijle zindering van klankschalen. Op de achtergrond sijpelt helder water. Het ware leven wringt zich tussen de plooien van de tijd en druppelt in de ziel als in een gouden schaal. Er ontstaat volheid, vrede en geluk, geborgen achter gesloten ogen. En dan stopt ook het denken. Het nirwana is de open ruimte tussen de laatste gedachte en de volgende. Eventjes niets, volkomen stilte. De menselijke geest die dit alert meemaakt, ervaart zuiver bewustzijn, een glimp volkomenheid, een knipoog van God.

Share:
Reading time: 3 min

Naar Qoheleth 3:1-15

Men hoeft geen expert in Bijbelexegese te zijn om te beseffen dat het boek Prediker, Qoheleth in het Hebreeuws, getuigt van een ideeënwereld die anders is dan die in de geschriften dewelke de Hebreeuwse kerncanon, de Torah en de profeten, vormen. Het maakt dan ook deel uit van die periferie van de canon die geen specifieke benaming heeft gekregen (“de andere geschriften”) en waarvan de boeken (uitgezonderd de Psalmen) in wezen geen verband of enkel een vergezocht verband vertonen met wat de kern vormt van het geloof en de theologie van Israël: de gebeurtenissen in Exodus.

Share:
Reading time: 4 min

In deze rubriek maken we kennis met één van onze mensen ; predikanten, kerkelijkwerkers, pioniers, actieve gemeenteleden. En dan niet zomaar wat betreft hun werkzaamheden voor de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) maar de mens achter deze persoon. Wat inspireert hen, waar houden ze zich mee bezig en hoe combineren ze hun werkzaamheden met hun privéleven.

Als eerste hebben we een gesprek met Lianne de Oude, predikante in Hasselt maar ook echtgenote, moeder en sinds kort grootmoeder.

Share:
Reading time: 5 min

Kunt u zich in 3 woorden voorstellen?

Ik heet Zidani. Eigenlijk is het Sandra Zidani, maar men zegt meestal Zidani. Ik ben humorist en humanist.

Wat is uw relatie met het protestants geloof?

Lange tijd is het protestantisme voor mij een dragende kracht geweest. Ik ben van nature diep mystiek aangelegd. Mijn moeder is katholiek en mijn vader moslim. Godsdienst was thuis een beetje taboe.  Ik heb altijd zedenleer gevolgd en mijn moeder heeft me in het geheim laten dopen toen ik 2 of 3 dagen oud was.

In de manier waarop ik naar de dingen kijk ben ik mystiek. Het atheïsme is me vreemd, het is iets dat niet bij mij hoort. Ik geloof overigens dat mystiek of atheïstisch zijn, een manier is om de wereld te bezien; het is geen waarheid op zich.

Share:
Reading time: 4 min
Page 3 of 41234